Κατηγορία
Λέξη - Κλειδί


Όνομα Χρήστη
Κωδικός Πρόσβασης


Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης


Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Βάσης Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.medialiteracy-iom.gr ).

Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με την οπτικοακουστική αγωγή και εκπαίδευση (media literacy) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωταγωνιστής στη Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή είναι ο ίδιος ο χρήστης ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί περιεχόμενο μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας που θα σχετίζεται με την οπτικοακουστική αγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επίσκεψη, χρήση και πλοήγηση στο δικτυακό τόπο του ΙΟΜ συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψή σας σε αυτόν τον κόμβο):
 1. Η χρήση του δικτυακού τόπου του ΙΟΜ υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη.

 2. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του ΙΟΜ, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και εκπαιδευτικούς, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.
  Επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη άδεια του ΙΟΜ, η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων από νομίμως δημοσιευμένο έργο του, εφόσον η παράθεση των αποσπασμάτων είναι σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση των αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής, του δημιουργού και του εκδότη.
  Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του ΙΟΜ για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά και ότι θα αναφέρεται ρητά η πηγή τους.
  Τα στοιχεία στο Διαδικτυακό τόπο του ΙΟΜ δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του δικτυακού τόπου του ΙΟΜ.

 3. Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο του ΙΟΜ, εκφράζουν αποκλειστικά την άποψη των συντακτών τους.

 4. Στόχος της Βάσης Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή του ΙΟΜ είναι να παρέχει ακριβή, κατά το χρόνο της δημοσίευσής τους, και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ωστόσο, το ΙΟΜ, όσον αφορά στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

 5. Το ΙΟΜ δεν μπορεί να εγγυηθεί για την έλλειψη τεχνικών προβλημάτων και ότι η υπηρεσία δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ’ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα.

 6. Το ΙΟΜ δεν έχει καμιά ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Το ΙΟΜ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στην αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό αυτό τόπο.

 7. Το ΙΟΜ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Το ΙΟΜ δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

 8. Το ΙΟΜ δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.

 9. Στον δικτυακό τόπο του ΙΟΜ περιλαμβάνονται υλικό, trademarks κ.λπ., καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύονται από τον νόμο.
  Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα) όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο medialiteracy-iom.gr (ιδίως σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ι.Ο.Μ. και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

 10. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του ΙΟΜ με την συμπλήρωση των σχετικών on line φορμών για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος, τη δημοσίευση περιεχομένου ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το ΙΟΜ, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές. Σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση του δικτυακού τόπου του ΙΟΜ αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να κριθεί σκόπιμη η περαιτέρω κοινοποίησή τους. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η IP (Internet Protocol) διεύθυνσή του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

 11. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (up load) στον κόμβο του ΙΟΜ ή χρήσης υπηρεσιών δικτυακής επικοινωνίας (chat - Forum) θα πρέπει:

  • Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εισάγει, μεταδίδει ή με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιεύει μέσω του ιστότοπου του ΙΟΜ προσβλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό ή άλλως μη νόμιμο περιεχόμενο. Επίσης, οφείλει να μην χρησιμοποιεί υβριστική ή απειλητική φρασεολογία, να μην διακόπτει τις διάφορες συζητήσεις με επαναληπτικά ή μη ουσιαστικού περιεχομένου μηνύματα και να μην αποστέλλει πολλαπλά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς προηγούμενη συναίνεση των ληπτών – «spamming».
  • Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον δικτυακό τόπο του ΙΟΜ ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
  • Τα στοιχεία δεν θα είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη που κάνει την δημοσίευση.
  • Τα στοιχεία θα έχουν ενημερωτικό, πληροφοριακό, εκπαιδευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση διαφημιστικό.
  • Τα στοιχεία θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
  • Η πρόσβαση του επισκέπτη στο δικτυακό τόπο του ΙΟΜ μπορεί να διακόπτεται αν διαπιστωθεί εισαγωγή, μετάδοση ή δημοσίευση περιεχομένου που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό λόγω ρατσιστικών ή ξενοφοβικών σχολίων, σχολίων που θίγουν το φύλλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη θρησκεία, την καταγωγή, τις ειδικές ανάγκες ατόμων κλπ.

 12. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει περιεχόμενο προς δημοσίευση, του οποίου έχει τα πνευματικά δικαιώματα ή τη γραπτή άδεια δημοσίευσης από το συγγραφέα/ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

 13. Η δημοσίευση του υλικού θα γίνεται κατόπιν ελέγχου και έγκρισης από το ΙΟΜ, σε εύλογο και σύντομο χρονικό διάστημα.

 14. Το ΙΟΜ διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει υλικό εάν και εφόσον το κρίνει ακατάλληλο προς δημοσίευση, ιδίως για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

 15. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του medialiteracy-iom.gr, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το ΙΟΜ για κάθε θετική και αποθετική του ζημία. Η μη ενάσκηση από το ΙΟΜ των εκ των παρόντων όρων χρήσης δικαιωμάτων του δεν συνεπάγονται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.

 16. Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ΙΟΜ για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, κυρίως δε στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και με αναφορά στον επισκέπτη που τα παρέχει, εφόσον διατίθενται τα στοιχεία του και αυτό εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του ΙΟΜ.

 17. Σε περίπτωση αποστολής προσωπικών στοιχείων, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΙΟΜ μπορεί να είναι ιδίως η στατιστική ανάλυση στοιχείων, ώστε το ΙΟΜ να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τους χρήστες της ιστοσελίδας γενικά και ειδικά για κάθε χρήση, η ενημέρωση για διενεργούμενες από το ΙΟΜ εκδηλώσεις κλπ. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Διοίκηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΟΜ.
  Αν σας δημιουργηθεί απορία σχετικά με τον χειρισμό που τυγχάνουν τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή τα προσωπικά σας στοιχεία, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

 18. Ο δικτυακός τόπος της Βάσης Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή του ΙΟΜ δε χρησιμοποιεί κατά κανόνα cookies.

 19. Το ΙΟΜ έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου χωρίς προειδοποίηση. Το ΙΟΜ δικαιούται να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

 20. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το παρόν αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Ο χρήστης και επισκέπτης της Βάσης Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή του ΙΟΜ συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.

Αρχή της σελίδας