Κατηγορία
Λέξη - Κλειδί


Όνομα Χρήστη
Κωδικός Πρόσβασης


Πολιτικές

ΤίτλοςH Διακήρυξη των Βρυξελλών για τη Δια Βίου Μάθηση στην Εκπαίδευση στα Μέσα
ΦορέαςΙνστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων
Σύντομη ΠεριγραφήΤο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων συνυπέγραψε τη “Διακήρυξη των Βρυξελλών για τη Δια Βίου Μάθηση στην Εκπαίδευση στα Μέσα”, (Brussels Declaration on Lifelong Learning Media Education, 18.01.2011), απότοκο των εργασιών του συνεδρίου “Media Literacy for All”, το οποίο διοργανώθηκε από το High Council for Media Literacy (CSEM), στις 2-3 Δεκεμβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας στην ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύσταση για την Παιδεία για τα Μέσα στο Ψηφιακό Περιβάλλον (Ε2009:6464) και υιοθετώντας τον Ευρωπαϊκό ορισμό του EU Media Literacy Expert Group, μέλος του οποίου είναι και το ΙΟΜ, η Διακήρυξη θέτει το ζήτημα της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, εκείνο της δια βίου μάθησης στην κοινωνία των πολιτών. Στο πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας και του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», η Διακήρυξη τοποθετεί την εκπαίδευση στα Μέσα σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης του Ευρωπαίου πολίτη, σε όλες τις ηλικίες και όλα τα Μέσα και επικοινωνιακά περιβάλλοντα, προάγοντάς την σε ουσιαστικό κοινωνικό αγαθό γνώσης και ενδυνάμωσης του πολίτη σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η Διακήρυξη περιλαμβάνει 5 Συστάσεις για την προώθηση της Παιδείας στα Μέσα, στους Ευρωπαίους πολίτες:

1. Ανάληψη δράσεων για την εκπαίδευση στα Μέσα, στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και της δια βίου μάθησης, παράλληλα με τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο πολιτικής για την εξασφάλιση της ευρείας πρόσβασης στα Μέσα, από όλες τις κοινωνικές ομάδες.
2. Καλλιέργεια δεξιοτήτων στα Μέσα, για όλους τους πολίτες στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και ανάθεση ρόλων σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πεδίο αυτό.
3. Προώθηση και ενημέρωση για την εκπαίδευση στα Μέσα σε όλους τους πολίτες, πχ. μέσα από Ευρωπαϊκή Ημέρα/Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα στο σχολείο κ.ο.κ.
4. Ανάληψη και προβολή ερευνητικού έργου για την Παιδεία στα Μέσα, μέσα από εμπειρικές έρευνες στα κοινωνικά Μέσα και αντικείμενο τις πρακτικές εκπαίδευσης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
5. Χάραξη Πολιτικής για την Παιδεία στα Μέσα, σύμφωνα με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις 8 Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση (2006/962/EC), και προτροπή για εισαγωγή της Παιδείας στα Μέσα ως ένατης βασικής ικανότητας.

H Διακήρυξη υπεγράφη στις 18 Ιανουαρίου 2011, και είναι ανοιχτή προς υπογραφή για όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη στην ιστοσελίδα http://www.declarationdebruxelles.be.  
Ημερομηνία2011
Ιστοσελίδαwww.iom.gr
Τηλέφωνο210 9098699
Φαξ210 9098693
Emailmedialiteracy@iom.gr