Κατηγορία
Λέξη - Κλειδί


Όνομα Χρήστη
Κωδικός Πρόσβασης


Έρευνες

ΤίτλοςΕθνική Έρευνα για την Παιδεία στα Μέσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Η Σύνοψη Συμπερασμάτων
ΣυγγραφέαςΕιρήνη Ανδριοπούλου
Σύντομη ΠεριγραφήΤo διαδίκτυο, οι ΗΥ και οι ψηφιακές συσκευές παίρνουν τη σκυτάλη από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση και ο Τύπος, και κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των δασκάλων για τη διδασκαλία των ΜΜΕ στη τάξη. Η τάση αυτή αναδεικνύεται ξεκάθαρα από τα πρώτα στοιχεία της εθνικής έρευνας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την Παιδεία στα Μέσα την οποία πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων. Η προτίμηση αυτή προς τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί της χώρας, είναι έκδηλη όχι μόνον ως προς την χρήση των μέσων από το σπίτι, στον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και ως προς την επιλογή της χρήσης και στο περιβάλλον του σχολείου, στο πλαίσιο μιας διαθεματικής αναφοράς και καινοτόμων προγραμμάτων. Στο νέο λοιπόν, κοινωνικό γίγνεσθαι, η παραδοσιακή μαζική θεώρηση των ΜΜΕ δεν αποτελεί μονόδρομο για τον εκπαιδευτικό και πολίτη του σήμερα, αλλά παραχωρεί τη θέση της στην εξατομικευμένη πληροφόρηση που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η έρευνα του ΙΟΜ αποτελεί την πρώτη, εθνική καταγραφή για την Παιδεία στα Μέσα στην τυπική εκπαίδευση, με στόχο την αποκρυπτογράφηση της στάσης, της γνώσης και της προσωπικής εμπειρίας απέναντι στα μέσα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται με τη σειρά τους να διαπαιδαγωγήσουν τους ανήλικους χρήστες των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τάσσεται υπέρ της εισαγωγής μιας διδακτικής ενότητας για την Παιδεία στα Μέσα στην ατζέντα των μαθημάτων, είτε διαθεματικά είτε ως αυτόνομο αντικείμενο διδασκαλίας. Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, ο εθνικός εκπρόσωπος για την Παιδεία στα Μέσα στην Ευρωπαική Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την πάγια ανάγκη για ευθυγράμμιση του ελληνικού σχολείου με τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας στα Μέσα είχε επισημάνει την ανάγκη εισαγωγής μιας ενότητας για τα ΜΜΕ στην τυπική εκπαίδευση από το 2007, στην ημερίδα «Το Αλφάβητο των Μέσων και η Διδασκαλία του» (24.10.2007).

Γιατί μια τέτοια έρευνα;
Το σχολείο ως φορέας υπεύθυνος για τη δημιουργία δραστήριων και κοινωνικά ώριμων μελών της κοινωνίας, οφείλει να εναρμονίζεται, να παρακολουθεί και να ακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, υπό ένα σύγχρονο πρίσμα. Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, θεωρεί αναγκαία την ένταξη της «Παιδείας στα ΜΜΕ» (media literacy), είτε ως αυτόνομη ενότητα είτε διαθεματικά, στο ελληνικό σχολείο προκειμένου να καλλιεργήσουμε κριτικά και κοινωνικά ώριμους πολίτες, ικανούς να «διαβάζουν και να γράφουν στα Μέσα», δηλαδή, να κατανοούν, να κρίνουν το περιεχόμενο των Μέσων και να είναι σε θέση να εκφραστούν στις γλώσσες των οπτικοακουστικών μέσων.

Επιπλέον, η ανεπάρκεια αντίστοιχου ερευνητικού έργου στην εκπαίδευση σε αντιδιαστολή με τη διεθνή κινητοποίηση καθιστούν χρονικά ώριμες τις συνθήκες για τη διεξαγωγή της έρευνας και στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η έρευνα εναρμονίζεται και την «Ευρωπαϊκή Σύσταση για την Παιδεία στα Μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον Ε(2009) 6464» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που μεταξύ άλλων προτείνει «…την υλοποίηση και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στα Κράτη-Μέλη στο πεδίο αυτό». Στην ίδια Σύσταση, επισημαίνεται η ανάγκη «…να εγκαινιαστεί διάλογος για την ένταξη του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας (παιδείας στα Μέσα) στο διδακτικό πρόγραμμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και ως μέρους της διδασκαλίας των βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, που καθορίζονται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση» EC (2009)6464.

Ταυτότητα της έρευνας
 Η έρευνα, διεξήχθη ηλεκτρονικά στο διάστημα 15 Φεβρουαρίου - 15 Μαϊου 2011, μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr).

Σημείο εκκίνησης της έρευνας ήταν η διερεύνηση της διμερούς σχέσης του θεατή- χρήστη εκπαιδευτικού με τα ΜΜΕ, το επίπεδο γνώσης, εξοικείωσης και χρήσης των ΜΜΕ από τους εκπαιδευτικούς, και εν συνεχεία, ο τρόπος με τον οποίο αντανακλάται αυτή η προσωπική εμπειρία στην διδασκαλία στην τάξη. Στόχος της έρευνας ήταν να αποκρυπτογραφήσουμε τη στάση, τις απόψεις και την ιδεολογία των εκπαιδευτικών απέναντι στα Μέσα, και ο τρόπος που διαχέονται στους μαθητές. Διότι αν δεν γνωρίζουμε σε τι επίπεδο βρίσκονται οι γνώσεις των δασκάλων, δε μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση μιας ουσιαστικής παρέμβασης, με την κατάρτιση και την εισαγωγή της συστηματικής διδασκαλίας της Παιδείας στα Μέσα, στο σχολείο. Παράλληλα, η έρευνα είχε κι ενημερωτικό χαρακτήρα, αφού αποσκοπούσε να εισάγει τον χρήστη στις βασικές έννοιες και τα 5 Θεμελιώδη Ερωτήματα της Παιδείας στα Μέσα.

Η έρευνα είναι μεικτή (ποσοτική-ποιοτική).
Α Φάση: Συμπλήρωση και αποστολή ανώνυμου ερωτηματολογίου από τους εκπαιδευτικούς της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Β΄Φάση: Εμπειρική ανάλυση των αποτελεσμάτων, σύνοψη συμπερασμάτων και σύνταξη τελικής έκθεσης και έκδοσης από το ΙΟΜ.

Σύνοψη Συμπερασμάτων
Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα εδώ.

Δελτίο Τύπου
Κάντε κλικ εδώ για το Δελτίο Τύπου της έρευνας.

Φορέας ΥλοποίησηςΙνστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων
Ημερομηνία22 Iουνίου 2011
Μέσο ΔημοσίευσηςΙΟΜ
Τηλέφωνο210 9098699
Φαξ210 9098693
Emailmedialiteracy@iom.gr
Ιστοσελίδαhttp://www.iom.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=145&studyid=37
ΑρχείαΤύποςΜέγεθος
Σύνοψη Συμπερασμάτων 186 KB
Δελτίο Τύπου της έρευνας 86 KB