Κατηγορία
Λέξη - Κλειδί


Όνομα Χρήστη
Κωδικός Πρόσβασης


Εγγραφείτε Εδώ!

Πρωταγωνιστής στη Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή είναι ο ίδιος ο χρήστης. Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και παραγωγής περιεχομένου σύμφωνα με τις επιταγές της κοινωνίας της πληροφορίας, ο χρήστης μπορεί μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας να καταχωρεί περιεχόμενο το οποίο θα σχετίζεται με την οπτικοακουστική αγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατόπιν έγκρισης από το ΙΟΜ, το υλικό θα δημοσιεύεται στη Βάση Δεδομένων προσβάσιμο από το ευρύ κοινό. Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, ερευνητικό οργανισμό, εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά και ιδιώτη χρήστη να συμβάλλουν ενεργά στον εμπλουτισμό της Βάσης με νέες εκδόσεις και έρευνες, παιδαγωγικές μεθόδους και μοντέλα αξιολόγησης, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, πολιτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την πρόκληση της χρήσης, κατανόησης και αξιολόγησης των μέσων επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή.


Τα πεδία που εμφανίζονται με αστερίσκο(*) είναι υποχρεωτικά.
:: Φόρμα Εγγραφής Χρήστη
(*) Όνομα: 
(*) Επώνυμο: 
(*) Κωδικός: 
(*) Επιβεβαίωση Κωδικού: 
(*) Email: 
(*) Τηλέφωνο: 
(*) Διεύθυνση: 
(*) T.K.: 
Πόλη: 
Περιοχή: 
(*) Ιδιότητα: 
(*) Φορέας Εργασίας: 
Παρακαλούμε αντιγράψτε τους χαρακτήρες όπως εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα (τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα πρέπει να αποτυπώνονται)

Όροι Χρήσης

1) Επιτρέπεται η δημοσίευση υλικού του οποίου έχετε τα πνευματικά δικαιώματα για τη συγκεκριμένη χρήση ή έχετε γραπτή άδεια δημοσίευσης από τον συγγραφέα/κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων.

2) Η δημοσίευση του υλικού που αποστέλλει ο χρήστης θα γίνεται κατόπιν ελέγχου και έγκρισης από το Ι.Ο.Μ. εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

3) Το Ι.Ο.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει υλικό εάν το κρίνει ακατάλληλο προς δημοσίευση, ιδίως για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κειμένου «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης».

4) Για την εγγραφή στη Bάση απαιτείται η προηγούμενη γνώση και αποδοχή των Όρων και Προυποθέσεων Χρήσης. Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους.

Αποδέχομαι τους Όρους: